Bio-Organic Inputs from Plants, Fish & Animal Liquid Extracts

The insurmountable rising cost of inorganic fertilizers is inevitably uncontrollable in the coming production years. Looking into this perspective the farmers has to look for an alternative measures to sustain his farming business profitability. On December 27, 2005 Her Excellency President Gloria Macapagal- Arroyo signed Executive Order 481 on the Promotion and Development of Organic... Continue Reading →

Advertisements

Wastong pag aalaga ng inyong mga sisiw.

Ang pag aalaga ng sisiw ay hindi mahirap gawin kung matutunan natin ang mga tamang kaalaman sa pag aalaga ng mga ito. Kinakailangang nating alagaan ng tama mula pagka sisiw hanggang sila ay lumaki at handa nang mangitlog.  Sa inyong sipag at tiyaga sila ay lalaking malusog at kayo ang makakakuha ng magandang benepisyo sa... Continue Reading →

Superworms as Protein and Calcium Supplement for your Layers.

Have you ever seen a Superworm? Some of the chicken farmers may haven't met one. So let me introduce to you this tiny creatures. Tiny but protein and calcium loaded. Superworms (Zoophobas Mario) are readily accepted by lizards, turtles, frogs, salamanders, birds, Koi and all other insect-loving animals.  Super worms are VERY active making them... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: